12. Ansøgning "A Play, A Tale" Rundetårn 24/8-29/9-2019 (2019-0068098)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst meddeler afslag, da det vurderes, at den billedkunstneriske idé og nødvendighed ikke er tilstrækkelig beskrevet i ansøgningen.

.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.