15. Ansøgning "Plastik" eks-rummet 22/6-30/6 2019 (2019-0075804)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.