28. Ansøgning "Bag om Året, København 2018" Photo City, Refshaleøen 6/6-16/6 2019 (2019-0077929)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr.

Beslutning

Rådet meddelte afslag på ansøgningen på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger samt ud fra det økonomiske råderum.