6. Retningslinier vedr. ansøgninger til Rådet for Visuel Kunst

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst beslutter, at tydeliggøre Rådets støttemuligheder og praksis bl.a. på Rådets hjemmeside.

Problemstilling

Forvaltningen oplever i et større omfang, at der sendes ansøgninger til Rådet for Visuel Kunst, hvor der kan være tvivl om projektet kan gennemføres, både fordi de ansøgte beløb er meget store og fordi der ikke anføres anden finansiering.  

I afsnittet "Sådan udbetales Støtten" på Rådets hjemmeside står p.t. "Rådet for Visuel Kunst bevilger typisk underskudsgaranti på beløb mellem 5.000 og 30.000 kroner og i sjældne tilfælde op til 50.000 kroner."

Rådets praksis i 2018 og 2019 viser, at der i alt er blevet støttet 134 projekter med i gennemsnit 8.800 kr., hvor 76 projekter fik under 10.000 kr. i støtte, 40 projekter fik 10.000 kr., 13 projekter fik 12-15.000 kr., 4 fik 20.000 kr. og et enkelt projekt 25.000 kr.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at det fremover tydeliggøres, at Rådets støtte typisk ligger mellem 5.000 kr. og 15.000 kr.

For at sikre en højere grad af realisme i projekterne, foreslår forvaltningen ligeledes, at det er en forudsætning for støtte, at der tilvejebringes anden medfinansiering til projektet.

Endelig foreslår forvaltningen, at ved støtte til projekter på kommunale institutioner m.v. er det en forudsætning, at institutionen medfinansierer projektet. 

 

Beslutning

Rådet for Visuel kunst besluttede, at det fremover skal tydeliggøres, at Rådets støtte typisk ligger mellem 5.000 kr. og 15.000 kr., og at der ved større projekter stilles krav om anden medfinansiering.

Samtidig besluttede Rådet fremadrettet kun at støtte projekter, hvor der indgår kunstnerhonorar i ansøgningen.  Rådet ønsker med udmeldingen at signalere deres opbakning til et øget fokus på kunstnernes vilkår og støtte på ordentlige betingelser.