22. Ansøgning "Menneskemøbel" Blågårdens Bibliotek 7/6-31/8 2019 (2019-0078850)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.500 kr.