5. Høring vedr. ansøgning til at færdiggøre Open Air-galleriet på Rentemestervej i Nordvest (2019-0093023)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Råd for Visuel Kunst afgiver høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget, der er legatbestyrelse for Legatet til stadens forskønnelse og Almene bedst.

Problemstilling

Kurator Jens-Peter Brask søger Københavns Kommunes Legat Til stadens forskønnelse og Almene bedste om 200.000 kr. til at færdiggøre Open Air-galleriet på Rentemestervej i Nordvest med de sidste otte gavlmalerier.

I 2017 blev de første otte store gavlmalerier på Rentemestervej malet. Ansøger ønsker nu at male de resterende otte gavle og dermed udvide projektet til et reelt Open Air-gavlgalleri, og håber at åbne i september 2019.

Visionen er at etablere nordens største open air gavlgalleri bestående af 16 gavlmalerier, der giver den nordlige del af Rentemestervej et nyt og imødekommende kunstnerisk udtryk. Når de 16 kunstværker er færdige, vil det skabe en ny kunstrute i Nordvest, der forbinder iværksættermiljøerne og kulturinstitutionerne fra Lygten Station til Utterslev Torv.

De 16 gavle på hver 125 m2 er stillet til rådighed af andelsboligforeningen Mønten.

Syv anerkendte mandlige og kvindelige kunstnere har bekræftet deres deltagelse: Mad C (D), Timmi Mensah (DK), Anders Brinch (DK), Lady AIKO (JP/US), DABS MYLO (AUS), Mason Saltarelli (US) og Eduardo Cobra (BR).

Der vil blive kommunikeret om projektet på sociale medier og via pressemeddelelser. Når projektet er afsluttet, inviteres lokale beboere, interessenter og pressen til fernisering.

Projektets samlede budget er på 860.000 kr. Bispebjerg Bydelspulje og Nordvest Byfornyelse har støttet projektet med henholdsvis 100.000 kr. og 200.000 kr. Det resterende finansieringsbehov på 560.000 kr. søges dækket af Legatet til stadens forskønnelse og diverse fonde.

Tidligere høring vedr. projektet

Billedkunstudvalget afgav følgende høringssvar ved mødet 11. juni 2018 vedr. en tidligere fase af gavlprojektet:

"Billedkunstudvalget finder overordnet, at projektet, der bygger på et samarbejde mellem initiativtager og gavlejerne, er meget fint og udvalget kan tilslutte sig, at projektet udvides med forslaget om de tre yderligere gavle. Billedkunstudvalget vil dog generelt opfordre til, at der – i forbindelse med fremtidige gavlmalerier - også tænkes i nye og kunstnerisk mere eksperimenterende retninger samt projekter i andre dele i byen."

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst afgav dette høringssvar 10. april 2019 til Kultur- og Fritidsudvalget:

”Rådet finder, at det er fint med et lokalt initiativ, men at det kunstneriske niveau er af meget varierende karakter. Rådet finder bl.a., at én af de fremviste skitser med cyklende pige ikke har det nødvendige faglige niveau, og at ikonografien kan virke stereotyp.

Rådet synes, at man fremadrettet bør være opmærksom på det problematiske i, at en kurator og et blik er ansvarlig for så stort et antal gavle. Byen tilhører alle, hvorfor man bør sikre en diversitet i de blikke, der udvælger kunsten i det offentlige rum.”