20. Ansøgning "55°39’57.3”N 12°32’40.1”E" Galleri 1,4 m3, Ny Carlsberg Vej 26, 7/6-30/6 2019 (2019-0079656)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 4.000 kr.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 4.000 kr.