9. Ansøgning "At lytte til frø, cykler og .." Danske Grafikeres Hus 31/5-22/6 2019 (2019-0076884)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr.

 

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst meddeler afslag, på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger samt ud fra det økonomiske råderum.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.500 kr.