11. Ansøgning "Serendipity" c4 projects 16&5-3/6 2019 (2019-0075009)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.