13. Ansøgning "RUIN - noget der er ødelagt, beskadiget eller mislykket" EKS-Rummet 23/4-7/5 2019 (2019-0068106)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.500 kr.