4. Høring vedr. ansøgning om sikring af skulpturen I Am Queen Mary som permanent monument (2019-0087268)

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede ved møde 13. februar 2019 Rådet for Visuel Kunst om en faglig vurdering af ansøgning om sikring af skulpturen I Am Queen Mary som permanent monument.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst afgiver faglig vurdering vedr. ansøgning om sikring af skulpturen "I am Queen Mary" som permanent monument

Problemstilling

Skulpturen I Am Queen Mary, som står ved Københavns havnefront foran Vestindisk Pakhus, er et vidnesbyrd om en central del af Københavns historie.

I Am Queen Mary er blevet til i samarbejde mellem den danske kunstner Jeanette Ehlers og kunstneren La Vaughn Belle fra Sct. Croix, en del af US Virgin Islands, der tidligere var kendt som Dansk Vestindien. Statuen er navngivet efter den historiske person Mary Thomas, som var en af de kvindelige ledere af oprøret "The Fireburn".

Statuen kan ikke i sin nuværende form blive stående, da materialet har en begrænset holdbarhed og dermed levetid. Kunstnerne vil undersøge, om statuen kan blive et permanent monument i byrummet. Det skal ske gennem en forundersøgelse, fundraising og høringsproces, der vil tilvejebringe det nødvendige beslutningsgrundlag for statuens fremtid.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst modtog 15. oktober 2019 anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget om en faglig vurdering vedr. ansøgning om sikring af skulpturen I am Queen Mary som permanent monument.

Rådet for Visuel Kunst behandlede anmodningen ved mødet 10. april 2019 og afgav følgende høringssvar:

”Rådet finder, at der er tale om en skulptur af høj faglig kvalitet udarbejdet af to væsentlige, kvindelige kunstnere. Rådet finder, at der konkret og konceptuelt er tale om et vigtigt værk, og anbefaler, at den bliver stående på sin nuværende placering, hvor den relaterer sig til byens kolonihistorie”.