31. Eventuelt

Beslutning

Rådet havde efterfølgende en mere uformel drøftelse af "Plan for visuel kunst", der bliver samlet op i et selvstændigt notat.