18. Ansøgning "TABT TITEL" Astrid Noacks Atelier 1/6-30/9 2019 (2019-0075817)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.500 kr.