24. Ansøgning "Not even the sky" Helligåndshuset, Valkendorfsgade, 9/9-15/9-2019 (2019-0067946)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst meddeler afslag, da det vurderes, at projektets gennemførelse ikke virker realistisk i forhold til projektbeskrivelsen og budgettet.

Beslutning

Udvalget meddelte afslag på ansøgningen, da det vurderes, at projektets gennemførelse ikke virker realistisk i forhold til projektbeskrivelsen og budgettet.