1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

 

Deltagere: Kristian Poulsen, Torben Ribe, Michael Thouber, Mette Sandhoff Mansa, Rune Dybvad, Gyda Heding, Hannah Anbert

Afbud:  Rune Dybvad, Niko Grünfeld