14. Ansøgning "Konge" eks-rummet 7/6-16/6 2019 (2019-0079709)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.500 kr.