5. Kriterier for uddeling af underskudsgarantier til kunstprojekter (2018-0242849)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget på baggrund af det fremlagte beslutter udvalgets fremadrettede kriterier for uddeling af støtte til billedkunstprojekter.

 

Beslutning

 

 Billedkunstudvalget besluttede følgende kriterier for uddeling af underskudsgarantier til kunstprojekter:

A. Udvalget opdeler som udgangspunkt støttekriterierne efter typer af udstillingssteder:

1. Større, etablerede og offentligt støttede udstillingssteder og kunsthaller

2. Mindre etablerede steder (f.eks. Fotografisk Center)

3. Små, typisk kunstnerdrevne steder, der ofte er karakteriseret ved en kort levetid

B. Billedkunstudvalget prioriterer overordnet, at kunstnere støttes med honorar

C. Billedkunstudvalget prioriterer at støtte (i sideordnet rækkefølge):

a) Ansøgninger fra kunstnere, der individuelt søger støtte ved deltagelse i udstillinger på de større, etablerede udstillingssteder

b) Ansøgninger fra mindre, seriøse og typisk kunstnerdrevne steder (seriøsiteten kan f.eks. vises gennem udstillingsprogrammer)

c) Kvalitetsudstillinger med kunstnere fra vækstlaget

d) Kunstnere bosiddende i eller med tæt tilknytning til København

e) Kunstnere, der har taget en relevant kunstuddannelse