22. Ansøgning "ton&ton" , Peryton, Dr. Tværgade 15-12-2018 - 15-02-2019 (2018-0246460)

Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget meddeler afslag, da det vurderes, at projektet foregår i en kommerciel sammenhæng.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 8.000 kr.