27. Ansøgning "Kunstscenen" Tagensvej 147 1/12-18-22/3-2019 (2018-0249145)

Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 15.000 kr.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 20.000 kr.