13. Ansøgning "The Watchers of Melheur (TWEET TWEET)", Den Frie, 2/2-5/5-2019 (2018-0246444)

Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på kr. 10.000 til honorar.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.