20. Ansøgning "Black eggs", Kvadrat 16/11-14/12-2018 (2018-0246465)

Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 7.000 kr.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 7.000 kr.