30. Ansøgning "Markering af Klaus Rifbjerg", Ingolfs Allé ud for 55/57, 03-12-2018-01-04-2019 (2018-0244389)

Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 15.000 kr.

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 25.000 kr.