26. Ansøgning "Visionarium" Niels Bohr Instituttet 1/1-2019 - 1/7-2020 (2018-0247502)

Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget meddeler afslag på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger samt ud fra det økonomiske råderum.

Ansøger opfordres til at fremsende ansøgning til selve udstillingen i 2020.

.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget meddeler afslag på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger samt ud fra det økonomiske råderum.

Ansøger opfordres til at fremsende ansøgning til selve udstillingen i 2020.