28. Ansøgning "Søjlen" Göteborg Plads 1/2-4/2-2019 (2018-0242928)

Sagsfremstilling

 

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.