9. Høring vedr. ansøgning til legatet til stadens forskønnelse til projektet StandART (2018-0248660)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget afgiver høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget om det ansøgte projekt StandART.

Ansøgningen skal vurderes i sammenhæng med de øvrige ansøgninger, der er indkommet inden for ansøgningsperioden for at give Kultur- og Fritidsudvalget mulighed for at sammenligne og vurdere ansøgningerne og derfra udvælge de bedst egnede projekter.

Problemstilling

Ansøger Michael Mørk har 31. august 2018 ansøgt Københavns Kommunes legat til Stadens forskønnelse og almene bedste om 170.000 kr. til etablering/gennemførelse af midlertidig udsmykning StandART. Projektets samlede budget er 370.000 kr.

Udstillingsrummet er et 15 m langt og 70 cm højt lysskilt etableret på halvtag af nedlagt tankstation, der ligger på Sundholmsvej 59 på Amager. Udstillingerne kan opleves døgnet rundt. Der er planlagt 10 udstillinger, der udelukkende indeholder tekstuelle statements. Deltagende udstillere er danske kunstnere.

Kultur- og Fritidsudvalget skal som legatbestyrer for Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste tage stilling til, om der kan gives støtte til projektet.

Principperne for legatet

Legatet uddeles efter følgende fire overordnede principper:

 1. Det involverende projekt, hvor der skabes et grønt projekt via inddragende, involverende og
  frivillige processer.
 2. Et højt profileret kunstprojekt, fortrinsvis i samarbejde med kunstfaglige institutioner,
  organisationer, myndigheder samt privatinitierede projekter.
 3. Et indbudt projekt, hvor der etableres et samarbejde om et projekt med et af
  fornyelsesområderne, herunder boligselskaber mv. og andre offentlige selskaber mv.
 4. Udbud og konkurrence, hvor der via en konkurrence skabes en større, mere permanent
  udsmykning af et på forhånd udpeget sted.

 

Beslutning

Høringssvar fra Københavns Billedkunstudvalg 8. oktober 2018 vedr. ansøgning til legatet til stadens forskønnelse til projektet StandART:

"Billedkunstudvalget fandt, at det ansøgte projekt til legatet til stadens forskønnelse havde en god kvalitet gennem de 10 deltagende kunstnere, der alle står for høj kunstnerisk kvalitet. Projektet kan således anbefales."