10. Høring vedr. Ansøgning til legatet til stadens forskønnelse om støtte til udsmykning af Nørrebro Biblioteks nye lokaler (2018-0254102)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget afgiver høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget om det ansøgte projekt, Eske Kaths udsmykning af Nørrebro Biblioteks nye lokaler.

Ansøgningen skal vurderes i sammenhæng med de øvrige ansøgninger, der er indkommet inden for ansøgningsperioden, for at give Kultur- og Fritidsudvalget mulighed for at sammenligne og vurdere ansøgningerne og derfra udvælge de bedst egnede projekter.

Problemstilling

Ansøgerne, Galerie Mikael Andersen og Eske Kath,  har 19. september 2018 ansøgt Københavns Kommunes legat til Stadens forskønnelse og almene bedste om støtte på 250.000 kr. til udførslen af seks store malerier til udsmykning af Nørrebro Biblioteks nye lokaler.

I august 2019 flytter Nørrebro Bibliotek ind i en af de tidligere sporvejsremiser i Nørrebrohallen. I forbindelse med tilføjelsen af biblioteket og renoveringen af bygningerne ønsker Kultur N – Nørrebrohallen og Nørrebro Bibliotek i samarbejde med Galerie Mikael Andersen, at kunstneren Eske Kath skal skabe en sammenhængende udsmykning i bibliotekets nye lokaler, der knytter områdets diversitet og hallens mangfoldighed sammen med det rum for viden, læring og udforskning, biblioteket også er. 

Det samlede budget er 2.100.000.kr. Heraf er der allerede givet bindende tilsagn til støtte på 500.000 kr. fra en privat kunstfond. Udsmykningen forventes at være færdig ultimo 2019.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal som legatbestyrer for Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste tage stilling til, om der kan gives støtte til projektet.

Principperne for legatet

Legatet uddeles efter følgende fire overordnede principper:

 1. Det involverende projekt, hvor der skabes et grønt projekt via inddragende, involverende og
  frivillige processer.
 2. Et højt profileret kunstprojekt, fortrinsvis i samarbejde med kunstfaglige institutioner,
  organisationer, myndigheder samt privatinitierede projekter.
 3. Et indbudt projekt, hvor der etableres et samarbejde om et projekt med et af
  fornyelsesområderne, herunder boligselskaber mv. og andre offentlige selskaber mv.
 4. Udbud og konkurrence, hvor der via en konkurrence skabes en større, mere permanent
  udsmykning af et på forhånd udpeget sted.

 

Beslutning

Høringssvar fra Københavns Billedkunstudvalg 8. oktober 2018 vedr. ansøgning til legatet til stadens forskønnelse om støtte til udsmykning af Nørrebro Biblioteks nye lokaler:

"Billedkunstudvalget fandt, at det var positivt, at projektet var udviklet i et samarbejde mellem Biblioteket og kunstneren Eske Kath. Eske Kath har en god og anerkendt praksis bag sig, og det ansøgte projekt har en fin kunstnerisk kvalitet, så Billedkunstudvalget bakker op om det."