11. Høring vedr. ansøgning til legatet til stadens forskønnelse om udsmykning af jobcenter (2018-0259870)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget afgiver høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget om det ansøgte projekt, BIFs udsmykning ved nyt jobcenter på Gl. Køgelandevej.

Ansøgningen skal vurderes i sammenhæng med de øvrige ansøgninger, der er indkommet inden for ansøgningsperioden, for at give Kultur- og Fritidsudvalget mulighed for at sammenligne og vurdere ansøgningerne og derfra udvælge de bedst egnede projekter.

Problemstilling

Ansøgerne, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, BIF,  har 28. september 2018 ansøgt Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste om støtte på 700.000 kr. til udsmykning af indgangen Gl. Køgelandvej 45 til nyt jobcenter på Gammel Køge Landevej 43-45.

Kunst skal berige lokalområdet, give borgerne mulighed for at møde kunst af høj kvalitet og profilere jobcentret.

Jobcenter, der åbner i foråret 2019, bliver Danmarks største jobcenter. Jobcentret vil huse ca. 1000 medarbejdere og vil derudover have 2600 dagligt besøgende.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal som legatbestyrer for Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste tage stilling til, om der kan gives støtte til projektet.

Principperne for legatet

Legatet uddeles efter følgende fire overordnede principper:

 1. Det involverende projekt, hvor der skabes et grønt projekt via inddragende, involverende og
  frivillige processer.
 2. Et højt profileret kunstprojekt, fortrinsvis i samarbejde med kunstfaglige institutioner,
  organisationer, myndigheder samt privatinitierede projekter.
 3. Et indbudt projekt, hvor der etableres et samarbejde om et projekt med et af
  fornyelsesområderne, herunder boligselskaber mv. og andre offentlige selskaber mv.
 4. Udbud og konkurrence, hvor der via en konkurrence skabes en større, mere permanent
  udsmykning af et på forhånd udpeget sted.

 

 

Beslutning

Høringssvar fra Københavns Billedkunstudvalg 8. oktober 2018 vedr. ansøgning til legatet til stadens forskønnelse om udsmykning af jobcenter på Ottiliavej/Gl. Køge Landevej:

"Billedkunstudvalget fandt, at en kunstnerisk udsmykning af jobcentrets indgange var et relevant projekt.

Udvalget fandt, at der var flere måder, projektet kunne gennemføres på, og foreslog, at man f.eks. man arbejdede med en model, hvor der blev udvalgt 5 kunstnere, der hver især gennemfører et aktiveringsprojekt med en gruppe arbejdsløse. Samtidig kan man ved siden af legatet søge private fonde og inddrage lokaludvalget, således at projektet vil leve op til legatets kriteriet om det inddragende projekt. Billedkunstudvalget vil gerne inddrages i en eventuel proces."