14. Ansøgning "Koloristerne på den Frie Udstillingsbygning" 2/3 - 31/3-2019 (2018-0242916)

Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget meddeler afslag på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger samt ud fra det økonomiske råderum.