7. Høring vedr. skulptur med B&W-arbejder ved Christianshavns Kanal (2018-0256640)

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøforvaltningen bad 20. marts 2017 Københavns Billedkunstudvalg om at afgive høringssvar vedr. forslag til opstilling af en skulptur på Christianshavn  med B&W-arbejder  af Jens Galschiøtt.

Billedkunstudvalget behandlede høringen ved møde 24. april 2017 og afgav følgende høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen:

"Billedkunstudvalget fandt, at idéen om et lokalt forankret og identitetsskabende værk er sympatisk, men opfordrer forslagsstillerne og Christianshavns Lokaludvalg til at gå i dialog med Billedkunstudvalget med henblik på at skabe en proces, så det endelige værk får flere dimensioner samt få en drøftelse af værkets placering."

 

Billedkunstudvalget afholdt 12. juni 2017 møde med initiativgruppen, der redegjorde for tankerne bag projektet og foreningens ønsker til den konkrete udformning af skulpturen samt placering.

Billedkunstudvalget udtrykte stor sympati med projektidéen, men fandt den konkrete udformning for éntydig i sit udtryk og opfordrede derfor foreningen til at gentænke form og placering, f.eks. ved at søge inspiration hos Statens Kunstfond.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget afgiver høringsvar vedr. skulptur af B & W-arbejder ved Christianshavns Kanal udført af Jens Galschiøtt.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet kontaktet af Foreningen B&W-arbejder ved Christianshavns Kanal, der arbejder for at få opført en naturalistisk skulptur af en B&W-arbejder, udført af Jens Galschiøtt. Foreningen foreslår, at skulpturen skal stå og skue ud over Christianshavns Kanal ned mod de gamle B&W-haller. Skulpturen ønskes placeret på Børnehusbroen midt på Christianshavn.

 

Beslutning

Høringssvar fra Københavns Billedkunstudvalg 8. oktober 2018 vedr. skulptur med B&W-arbejder ved Christianshavns Kanal:

"Billedkunstudvalget fandt, at forslaget gennem valg af kunstner og form får et noget nostalgisk og bagudskuende udtryk, men udvalget fandt samtidig, at skulpturen har en fin kunstnerisk kvalitet og udtrykker det ønskede tidsbillede af den historiske B&W-arbejder."