1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

 

 

Beslutning

Udvalget godkendte dagsordenen.

Deltagere: Kristian Poulsen, Torben Ribe, Michael Thouber, Mette Sandhoff Mansa, Niko Grünfeld, Rune Dybvad, Gyda Heding

Afbud: Hannah Anbert