4. Afstemningsprocedurer I Billedkunstudvalget (2018-0242641)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget tager gennemgangen til efterretning.

 

Beslutning

Udvalget tog oversigten til efterretning.