19. Ansøgning "ORGAN", RØM 12-10-27-10-2018 (2018-0243039)

Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.