UdvalgMødedato
FAU23-11-2005 15:30:00

FAU Åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Medlemsforslag stillet af Thor Grønlykke (A), Finn Rudaizky (A), Jesper Christensen (A), Rikke Fogh Møller (Ø), Manu Sareen (B) om indførelse af fixerum
3Drøftelse af behandlingsgaranti for 15-17 årige (Udsat fra mødet 9. november)
4Omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet
Bilag: Bilag 4
5Implementering af udviklingsarbejdet 'Mangfoldighed i Københavns dagtilbud' (Bilag)
Bilag: Bilag 5a
Bilag: Bilag 5b
6Anvisningsregler og finansiering af eventuelle tomme pladser i forbindelse med 'Mangfoldighed i Københavns dagtilbud'
7Status for Børneplanens økonomi, oktober 2005
8Børneplanen, etablering af en ny legeplads til den eksisterende integrerede institution Anna Poulsens Menighedsbørnehave på Artillerivej 67, 2300 København S. (Bilag)
Bilag: Bilag 8
9Konsekvenser af budgetaftalen 2006 - Børnefamilier med særlige behov
10Orientering vedrørende budgetaftalens beslutning om bevillinger til H:S ift. psykisk syge
11Omflytning af budget fra Bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige
12Orientering om konsekvenser for København af udmøntningen af satspuljen 2006 på det sociale område, beskæftigelses- og integrationsområdet og narkotikaområdet samt ghettopuljen (Bilag)
Bilag: Bilag 12
13Orientering om omstrukturering af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Bilag)
Bilag: Bilag 13
14Drøftelse af forholdene omkring medicinering på bocentrene (Bilag)
Bilag: Bilag 14a
Bilag: Bilag 14b
Bilag: Bilag 14c
15Indstilling om at timetallet for den ambulante psykiatriske behandling til beboerne på Sundbygård fordobles
16Indsatsområder i Grønne Budgetter for 2007 (Bilag)
Bilag: Bilag 16
17Høringssvar om supplement til politik for Københavns Kommunes samarbejde med frivillige og almennyttige organisationer (Bilag)
Bilag: Bilag 17
18Godkendelse af partnerskabsaftale for Akacieparken, herunder ansøgning til puljen om "Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af to-sprogede børn og unge i de mest socialt belastede områder" (Bilag)
Bilag: Bilag 18
19Redegørelse vedrørende Ambulatoriet Enghaven (Bilag)
Bilag: Bilag 19
20Økonomisk støtte til julearrangementer (Bilag)
Bilag: Bilag 20
21Forbedring af kanyleudleveringsordningen
22Orientering om IT-implementering af projekt Ny Struktur og udmøntning af frozen zone på IT-området
23Frist for behandling af ansøgninger om reparation af særlige indretninger i handicapbiler (bilag)
Bilag: Bilag 23
24Revisionsdirektoratets særberetning vedrørende kommunens syv forvaltninger om Københavns Kommunes generelle økonomistyring
25Oversigt over kommende sager til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder
26Meddelelser
27Eventuelt