UdvalgMødedato
FAU14-09-2005 15:30:00

FAU Åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Medlemsforslag fra Socialdemokraterne - udlevering af sikkerhedssprøjter til narkomaner i København
3Projektrådgivningen - Mangfoldighed, Kultur og Fritid (fællesindstilling FAF/KFF) (bilag)
4Genhusning af Hvepsebo i Randersgade - revideret indstilling (Bilag)
5Daginstitutionsmulighed på Margretheholm (Bilag) (Udsat fra FAU 17. august 2005)
6Ændring til budgetforslag 2006 på grund af justering af fritidshjemstakster (bilag)
7Anvendelse af overskydende midler fra psykiatriaftalen (Bilag)
8Plan for sprogstimuleringsindsatsen i Københavns Kommune (Bilag) (Fællesindstilling UUU og FAU)
9Mål for sprogstimuleringsindsatsen i daginstitutioner (bilag)
10Høringssvar vedrørende forslag til "Klubbernes målsætning i Københavns Kommune" (Bilag)
11Høringssvar vedr. revision af klubbernes struktur og opgaver på Indre Nørrebro (Bilag)
12Evaluering af integrationsprojekter (Bilag)
13Ansøgning fra Indvandrer Kvindecentret (Bilag)
14Ansøgning om forhåndstilkendegivelse om bevilling til projekt Interkulturel Musik-Caffe og Integrations mødested i København (Bilag)
15Projekt vedr. performance management på området for børnefamilier med særlige behov (bilag)
16Selvskyldnerkaution for Hjælpemiddelinstituttet (bilag)
17Udvidelse af ledsageordningen - kontant tilskud til ansættelse af ledsager
18Anmodning fra Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske om overførsel af mindre-forbrug af bevilling fra Puljen til integrationsfremmende tiltag 2004 til 2005 (Bilag)
19Økonomisk hjælp til dækning af flytteudgifter i Anna Poulsens Minde (Bilag)
20Oversigt over kommende sager til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder
21Meddelelser
22Eventuelt