UdvalgMødedato
FAU12-10-2005 15:30:00

FAU Åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Børneplanen, Kapitalbevilling til etablering af 6 basispladser i Utterslev Kirkes børnehus
3Henvist medlemsforslag vedr. støtte til fonden "Det bliver sagt" (Bilag)
Bilag: Bilag 3
4Måling af sagsbehandlingstider i maj 2005 (Bilag)
Bilag: Bilag 4
5Drøftelse af Borgerrådgiverens beretning for 2004 (Bilag)
Bilag: Bilag 5
6Høringsproces vedrørende kommissorium for styrkelse af indsatsen i socialcentre og jobcentre (Bilag)
Bilag: Bilag 6
7Drøftelse af høring fra Økonomiudvalget om bydelsinddeling og borgerindgange (Bilag)
Bilag: Bilag 7a
Bilag: Bilag 7b
Bilag: Bilag 7c
8Udmøntning af reservepuljen på 1,8 mill. kr. fra overførselssagen 2004-2005 (Bilag)
Bilag: Bilag 8
9Høringssvar om Københavns Kommunes alkoholpolitiske handleplan
Bilag: Bilag 9
10Endelig godkendelse af høringssvar til Socialministeriet om vejledning om særlig støtte til børn og unge (Bilag)
Bilag: Bilag 11
11Forslag om afvikling af weekendpasning i 5 institutioner
Bilag: Bilag 13
12Afledte og administrative konsekvenser som følge af lov om privatinstitutioner.
13Udtalelse til Revisionsdirektoratets Beretning om revisionen af Københavns Kommunes regnskab for 2004
14Indførelse af familiehensyn til reserverede pladser (Bilag)
Bilag: Bilag 14
15Status for Handimap og overførsel af budgetmidler fra 2005 til 2006
16Økonomisk støtte til Bofællesskabet for Sindslidende Hjemløse i Caroline Amalies Hus i Gothersgade (Bilag)
Bilag: Bilag 17
17Anvendelse af Kommunepuljen 2005
18Iværksættelse af forebyggelsesprojektet " Familien i Centrum" for sårbare børnefamilier (Bilag)
Bilag: Bilag 19
19Forslag til anvendelse af uforbrugte midler på den boligsociale budgetramme (Fortroligt bilag)
Bilag: Bilag 20b
20Indstilling om overførselsadgang for institutioner med stor opsparing (Bilag)
Bilag: Bilag 21
21Grønne budgetmål samt overførsel og administration af budgetmidler til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget som følge af konvertering af kommunens Energipulje
22Forskningspulje på stofafhængighedsområdet
23Sydhavns-Compagniet, Settlementet i Kongens Enghave (Bilag)
Bilag: Bilag 24
24Hjemmeundersøgelse 2005 - brugere og medarbejdere (Bilag)
Bilag: Bilag 25
25Rapport om og brev til integrationsministeren om arbejdsmarkedsrettede tiltag til selvforsørgende udlændinge (Bilag)
Bilag: Bilag 26
26Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet - 2. kvartal 2005 (Bilag)
Bilag: Bilag 27
272. kvartalsopfølgning 2005 på resultatkontrakter for beskæftigelsescentrene (bilag)
Bilag: Bilag 28
28Anvendelse af Sygehuslovens § 4 c (Bilag)
Bilag: Bilag 29
29Oversigt over kommende sager til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder
30Høring fra SUF af Hiv/aids plan for Københavns Kommune 2006 - 2009 (Blag)
31Meddelelser
32Eventuelt