UdvalgMødedato
FAU12-10-2005 15:31:00

FAU Åben dagsorden

PunktTitel
1Medlemsforslag fra Jesper Schou Hansen (V) - Omfanget af fravalg af svinekød på de københavns daginstitutioner (udsat fra mødet den 5. oktober)
2Medlemsforslag fra Jesper Schou Hansen (V) - Drøftelse af trafiksituationen omkring institutionen Snorretoppen (udsat fra mødet den 5. oktober)
3Medlemsforslag fra Jesper Schou Hansen (V) - Hvordan man kan gribe ind overfor ledige, der trods kursus i arbejdsforberedelse og tilbud om job efter kursus alligevel takker nej (udsat fra mødet den 5. oktober)
4Medlemsforslag fra De Konservative - Drøftelse af spørgsmålene og problemstillingerne, som er beskrevet i brev fra vuggestuen Lyspunktet (udsat fra mødet den 5. oktober)
Bilag: Bilag T4
5Medlemsforslag fra Bo Asmus Kjeldgaard (F) og Frank Hedegaard (F) vedr. lønniveau på lokalcentrene (udsat fra mødet den 5. oktober)
Bilag: Bilag T5
6Børneplanen (specialområdet), revurderet behovsprognose og forslag til udbygningsplan (Bilag) (Udsat fra mødet 5. oktober 2005)
Bilag: Bilag T6
7Børneplanen, 5. del af etape 2, 2. og 3. udsatte at-punkt om kapitalbevilling til udflytterbørnehave på Tranemosevej og opsamlingssted på Stenurten samt indretning af opsamlingssted i forbindelse med flytningen af Stockholmsgave Nordre (bilag)
Bilag: Bilag T7
8Kortere svarfrist og konsekvenser ved nej tak til pasningstilbud samt indførelse af sms/email-service i pladsanvisningen (Udsat fra mødet 5. oktober 2005)
Bilag: Bilag T8
9Mål for sprogstimuleringsindsatsen i daginstitutioner (Bilag) (Udsat fra mødet 5. oktober 2005)
Bilag: Bilag T9
10Projekt vedr. performance management på området for børnefamilier med særlige behov (Bilag) (Udsat fra mødet 5. oktober 2005)
Bilag: Bilag T10
11 ingen titel
12 ingen titel
13Høringssvar vedrørende En by i bevægelse (Bilag) (Udsat fra mødet 5. oktober 2005)
Bilag: Bilag T13
14Lukning af Beboerrådgivningen "Herfra og Videre" og "Sundhedshuset" pr. 1. januar 2006 (Bilag) (Udsat fra mødet 5. oktober 2005)
Bilag: Bilag T14
15Orientering om budgetforlig 2006 (Udsat fra mødet 5. oktober 2005)
16Orientering om emner til SATS-puljeprojekter (Bilag) (Udsat fra mødet 5. oktober 2005)
Bilag: Bilag T16
17Udmøntning af centralt tilbageholdte midler i 2005 på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov