UdvalgMødedato
FAU09-11-2005 15:30:00

FAU Åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Regnskabsprognosen 2005 pr. oktober (Bilag)
Bilag: Bilag 2a
Bilag: Bilag 2b
3Tillægsbevilling til dækning af merudgifter på IT-området i forbindelse med implementering af projekt Ny Struktur i Københavns Kommune (Bilag)
Bilag: Bilag 3
4Bevillingsmæssige ændringer til budget 2005 pr. oktober (bilag)
Bilag: Bilag 4
5Tidlig anmodning om overførsel af mindreforbrug fra 2005 til 2006 (Bilag)
Bilag: Bilag 5
6Kapitalbevilling vedrørende Hans Knudsens Plads (Fortroligt Bilag)
7Handleplan for institutionen Mågodtland
8Handleplan for institutionen Sølund
9Driftstilskud til Værested for udviklingshæmmede børn og unge og deres familier (VUBUF) (Bilag)
Bilag: Bilag 9
10Første erfaringsopsamling om de problemstillinger homo-, biseksuelle samt stofmisbrugere af anden etnisk herkomst end dansk møder (Bilag)
Bilag: Bilag 10
11Ansøgning fra Kildevældsparkens Legeplads (Bilag)
Bilag: Bilag 11
12Ansøgninger om støtte til projekt København Matchning (Bilag)
Bilag: Bilag 12
13Konkretisering af forslag til evaluering af integrationsprojekter
14Godkendelse af Sundhedspolitikker for Københavns Kommunes dagtilbud - politikker for mad og måltider, bevægelse og hygiejne (Bilag)
Bilag: Bilag 14
15Analyse af stigningen i antallet af magtanvendelser i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i 2004 samt plan for nedbringelse
Bilag: Bilag 15
16Godkendelse af den principbesluttede forslag til handlingsplan for Koordinationsudvalget for den forebyggende Arbejdsmarkedsindsats i 2006 (Bilag)
Bilag: Bilag 16
17Oversigt over kommende sager til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder
18Meddelelser
19Eventuelt