UdvalgMødedato
FAU07-12-2005 15:30:00

FAU Åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Drøftelse af behandlingsgaranti for 15-17 årige (Udsat fra mødet 23. november)
3Tildeling af brobygningsmidler til integration af etniske minoriteter i foreningslivet (Bilag)
Bilag: Bilag 3
4Forankring af Kringlebakken (Bilag) (Fællesindstilling UUU og FAU)
Bilag: Bilag 4
5Forankring af Indvandrer Kvindecentret
6Ansøgning om støtte fra Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske til projekt "Din kultur, min kultur, vores kultur" / "Salon Oriental" i 2006 (Bilag)
Bilag: Bilag 6
7Underudvalgets indstilling vedrørende § 115-midler - Restpulje 2005
8SR-Bistand ansøger om likviditetsgaranti (Bilag)
Bilag: Bilag 8
9Underudvalgets indstilling vedrørende fordeling af § 115-midler for 2006 (Bilag)
Bilag: Bilag 9a
Bilag: Bilag 9b
10Høring af Københavns Ejendommes "Prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 - Københavns Kommune - Københavns Ejendommes portefølje" (Bilag)
Bilag: Bilag 10
11Godkendelse af private leverandører til Familie- og Arbejds-markedsforvaltningens fritvalgsordning i hjemmeplejen (Bilag)
Bilag: Bilag 11a
Bilag: Bilag 11b
12Status for 10-punktsplanen på Indre Nørrebro (Fællesindstilling KFU, UUU, FAU) (Bilag)
Bilag: Bilag 12
13Lokal status på arbejdet med 10 punktsplanen i de 15 lokalområder (Fællesindstilling KFU, UUU, FAU) (Bilag)
Bilag: Bilag 13
14Evaluering af den aktivitetsbaserede budgetmodel på døgninstitutionsområdet (Bilag)
Bilag: Bilag 14
15Ny intern takst- og budgetfordelingsmodel på døgninstitutionsområdet
16Overførselsadgang for daginstitutioner med stor opsparing (Bilag)
Bilag: Bilag 16
17Vurdering af økonomiske problemer i daginstitutioner
18Afslag på ansøgning om en ekstraordinær bevilling fra sprogstimulering- og integrationspuljen til Børnehaven Regnbuen (Bilag)
Bilag: Bilag 18
19Godkendelseskriterier for privatinstitutioner på dagtilbudsområdet (Bilag)
Bilag: Bilag 19
20Initiativer til nedbringelse af merforbruget på Entreprisepuljen
21Overførsel af bevillingsområde Voksne med særlige behov til efterspørgselsstyret serviceområde (Bilag)
22Nedbringelse af antallet af fejl i sagsbehandlingen (Bilag)
Bilag: Bilag 22
23Nyt koncept for Servicebutikkerne (Bilag)
Bilag: Bilag 23
24Lønniveau i Lokalcentrene (Bilag)
Bilag: Bilag 24
25Anmodning fra Københavns KvindeDaghøjskole om underskudsdækning for 2005 (Bilag)
Bilag: Bilag 25
26Ansøgninger til Puljen til udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked (Bilag)
Bilag: Bilag 26
27Etablering af frivilligcentre i Københavns Kommune (Bilag)
Bilag: Bilag 27
283. kvartalsopfølgning 2005 på beskæftigelsescentrenes resultatkontrakter (Bilag)
Bilag: Bilag 28
29Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet - 3. kvartal 2005 (Bilag)
Bilag: Bilag 29
30Orientering om gennemførelse af KL- Kompasset i 2005 (Bilag)
Bilag: Bilag 30
31Meddelelser
32Eventuelt