UdvalgMødedato
FAU05-10-2005 15:30:00

FAU Åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Medlemsforslag fra Jesper Schou Hansen (V) - Omfanget af fravalg af svinekød på de københavns daginstitutioner
3Medlemsforslag fra Jesper Schou Hansen (V) - Drøftelse af trafiksituationen omkring institutionen Snorretoppen
4Medlemsforslag fra Jesper Schou Hansen (V) - Hvordan man kan gribe ind overfor ledige, der trods kursus i arbejdsforberedelse og tilbud om job efter kursus alligevel takker nej
5Medlemsforslag fra De Konservative - Drøftelse af spørgsmålene og problemstillingerne, som er beskrevet i brev fra vuggestuen Lyspunktet
6Medlemsforslag fra Bo Asmus Kjeldgaard (F) og Frank Hedegaard (F) vedr. lønniveau på lokalcentrene
7Ny budgetmodel for pladsafregning på daginstitutionsområdet (Bilag)
8Behovsprognose for dagtilbudsområdet, september 2005
9Status for kapacitetstilpasninger på daginstitutionsområdet
10Lukning af vuggestuen Sommerfuglen (Bilag)
11Lukning af børnehaven Sønderhave (Bilag)
12Nedlæggelse af børnehavedelen i den integrerede institution Ved Parken (Bilag)
13Nednormering af børnehaven Labyrinten med 10 pladser (Bilag)
14Omlægning af 12 småbørnspladser til 10 børnehavepladser i Ålholm Sogns børnehave (Bilag)
15Nednormering af daginstitutionen Centerparken samt sammenlægning af institutionerne Mælkebøtten og Centerparken (Bilag)
16Indstilling om sammenlægning af institutionerne Henriksgården 1 og Henriksgården 2 (Bilag)
17Indstilling om nednormering af institutionen "Havfruen", Korsgade 60 (Bilag)
18Indstilling om omnormering af institutionerne Jagtvejens Asyl og Møllehuset (Bilag)
19Flytning af institutionen Stockholmsgave Nordre fra Ydre Nørrebro til Vesterbro (Bilag)
20Indstilling om omnormering af Bøllefryd og sammenlægning af institutionerne Vandpytten og Bøllefryd (Bilag)
21Børneplanen (specialområdet), revurderet behovsprognose og forslag til udbygningsplan (bilag)
22Børneplanen, 5. del af etape 2, 2. og 3. udsatte at-punkt om kapitalbevilling til udflytterbørnehave på Tranemosevej og opsamlingssted på Stenurten samt indretning af opsamlingssted i forbindelse med flytningen af Stockholmsgave Nordre (bilag)
23Kortere svarfrist og konsekvenser ved nej tak til pasningstilbud samt indførelse af sms/email-service i pladsanvisningen.
24Mål for sprogstimuleringsindsatsen i daginstitutioner (Bilag) (Udsat fra mødet 14. september 2005)
25Projekt vedr. performance management på området for børnefamilier med særlige behov (Bilag) (Udsat fra mødet 14. september 2005)
26 ingen titel
27 ingen titel
28Høringssvar om supplement til politik for Københavns Kommunes samarbejde med frivillige og almennyttige organisationer (Bilag)
29Høringssvar vedrørende En by i bevægelse (Bilag)
30Lukning af Beboerrådgivningen "Herfra og Videre" og "Sundhedshuset" pr. 1. januar 2006 (Bilag)
31Orientering om budgetforlig 2006
32Oversigt over kommende sager til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder
33Meddelelser
34Eventuelt