UdvalgMødedato
FAU02-11-2005 15:30:00

FAU Åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Medlemsforslag fra De Konservative - Drøftelse af spørgsmålene og problemstillingerne, som er beskrevet i brev fra vuggestuen Lyspunktet (udsat fra mødet den 5. oktober og 12. oktober) (bilag)
Bilag: Bilag 2
3Udmøntning af budget 2006 for beskæftigelsesindsatsen (bilag)
Bilag: Bilag 3
4Budgetforlig 2006: Reduktion af venteliste på børnehandicapområdet
5Budgetforlig 2006: Anvendelse af bevilling på 40 mill. kr. til modernisering
6Udmøntning af midler til udsatte unge i budgetaftalen 2006
7Økonomiudvalget høring om indstilling om ny bydelsinddeling i Københavns Kommune (j.nr. ØU 399/2005) - ny struktur i Københavns Kommune fra 1. januar 2006 (bilag)
Bilag: Bilag 7a
Bilag: Bilag 7b
Bilag: Bilag 7c
8Økonomiudvalgets høring om indstilling om borgernes indgang til Københavns Kommune (j.nr. ØU 397/2005) - ny struktur i Københavns Kommune fra 1. januar 2006 (Bilag)
Bilag: Bilag 8a
Bilag: Bilag 8b
9Om evaluering af udbud af tilbud til ledige borgere om for- og revalidering, særlig beskæftigelsesfremmende tiltag og beskyttet beskæftigelse (for visse målgrupper) (Bilag)
10Evaluering af forsøg med intravenøst administreret metadon 2001 - 2004 (bilag)
Bilag: Bilag 10
11Videreførelse af "Injektionsprojektet" herunder oprettelse af en overlægestilling med supplerende opgaver indenfor det samlede stofmisbrugs- og hjemløseområde
12Evaluering af projekt X-felt. Mål, midler og kvalitet i stofmisbrugsbehandlingen (Bilag)
Bilag: Bilag 12
13Godkendelse af Københavns Kommuens børne- og familiepolitik (Bilag)
Bilag: Bilag 13
14Ansøgning om økonomisk støtte til aktivering af socialt udsatte (Bilag)
Bilag: Bilag 14
15Evaluering af støtte(pædagog)området 2005 (bilag)
Bilag: Bilag 15
16Brugertilfredshedsundersøgelse af Københavns Kommunes handicaptilbud (bilag)
Bilag: Bilag 16
17Sundbygårds pårørendegruppes ansøgning om, at der i budget 2006 og årene fremover afsættes beløb til fordobling af psykiaterbetjeningen på Sundbygård (bilag)
Bilag: Bilag 17
18Projekt "Effektiv arbejdsfastholdelse efter arbejdsskader og ulykker i bevægeapparatet" (bilag)
Bilag: Bilag 18
19Oversigt over kommende sager til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder
20Meddelelser
21Eventuelt