UdvalgMødedato
UUU30-11-2005 08:15:00

UUU Åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune
3Fordele og ulemper ved en sammenlægning af Hellig Kors Skole og Blågårdsskolen
4Redegørelse for Strandvejsskolens økonomi
5Skoleovertagelse
6Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsesvalget i 2006
710. klasse strukturen - fase 6
8Frafaldet af elever i folkeskolen
9Resultat af analyse af skolernes aflyste lektioner september 2005
10Medlemsforslag om aflyste specialtimer
11Forankring af Kringlebakken
12Politik for mad, måltider og bevægelse i fritidsinstitutioner og klubber (udsat sag)
13Distriktsskolernes maksimale kapacitet
14Medlemsforslag om status på udrulningsplan for KØSS (udsat sag)
15Medlemsforslag om skoleboder på filialskoler (udsat sag)
16Forslag om etablering af specialteam til at varetage vejledningsindsatsen i forhold til marginaliserede unge (udsat sag)
17Taxametermodel på daghøjskoleområdet
18Tildeling af voksenelevløn til ansøgere til Social- og Sundhedshjælperuddannelsen i januar 2006
19Tillægsbevilling (Anlæg) til Ovnhallen
20Gasværksvejens Skole - godkendelse af helhedsplan samt anlægsbevilling til projektering og opstart af skole
21Medlemsforslag om undersøgelse af udbredelsen af religiøs fundamentalisme på Københavns Kommunes uddannelsesinstitutioner
22Høring om Københavns Kommunes generelle økonomistyring
23Overførsel af midler vedrørende projektering af Vognmagergade 8
24Behandling af personoplysninger i Skoleintra
25Medlemsforslag om underskud på skoler
26Medlemsforslag om idrætsforholdene på kommunens folkeskoler
27Orientering fra forvaltningen
28Meddelelser fra borgmesteren
29Eventuelt