UdvalgMødedato
UUU17-08-2005 14:30:00

UUU Åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Søskendegaranti i folkeskolen
3Medlemsforslag om forbedringer i folkeskolen
4Idrætsskoleprojekt
5Medlemsforslag om fodboldskole
6Ændringer af skoledistriktsinddelingen
7Integrationspolitik for Københavns Kommune
8Børne- og Familiepolitik
9Ny artistuddannelse i København
10Godkendelse af projektforslag til ombygning og indretning af Vognmagergade 8 til brug for KVUC og SOSU-skolen
11Tillægsbevilling til finansiering af fælles udearealer ved Ørestads Gymnasium
12Restaurering af frise på Bellahøj Skole
13Regnskabsforklaringer for anlægsbevillinger
14Udmøntning af legepladspuljen 2005
15Frit valg af klubtilbud over kommunegrænser
16Revisionsprotokollat 7/2004 - Revision af regnskab 2004
17Regnskabsprognose for 2005 - halvårsregnskab og forventet regnskab
18Frigørelse af midler fra bufferpuljen
19Bevillingsmæssige ændringer mv
20Ændring af budgetrammen for 2006
21Det Kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse
22Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)
23Høring om udmøntning af midler fra Energipuljen i 2005 til energibesparende foranstaltninger
24Reviderede grønne budgetmål samt overførsel af midler til opfyldelse af disse
25Høring om udkast til politik for aktivt ejerskab
26Genåbning af Gasværksvejens Skole
27Medlemsforslag om høringssvar afgivet til Undervisningsministeriet om ændring i "fælles mål" (litteraturkanon)
28Orientering fra forvaltningen
29Meddelelser fra borgmesteren
30Eventuelt