UdvalgMødedato
UUU14-12-2005 08:15:00

UUU Åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Status for 10-punktsplanen på Indre Nørrebro
3Lokal status på arbejdet med 10 punktsplanen i de 15 lokalområder
4Strandvejsskolens underskud
5Sortedamskolens samtænkningsprojekt
6Evaluering af Skramloteket
7Initiativer som opfølgning på tilfredshedsundersøgelse blandt børnene i fritidsinstitutioner
8Implementeringsplan for fase 2 af Københavnermodellen for Integration
9Evaluering af skolernes arbejde med indsatsområder 2002-2006
10Evaluering af lektiecafèer
11Udbygningsoversigten 2004-2007: Revision 2005
12Den fremtidige skole- og institutionsstruktur i Ørestad
13Redegørelse om status på udrulningsplan for KØSS
14 ingen titel
15Underskud på K.I.S.S. Sprogcenter
16Ansøgning om ekstraordinært driftstilskud i 2005 fra Daghøjskolen Københavns Kvindedaghøjskole
17Borgmesterportræt
18Anlægsbevilling til nedrivning af "Den gule gård" samt diverse afsluttende arbejder ved Utterslev Skole.
19Udbygning af Vanløse Skole inkl. idrætshal
20Anlægsregnskaber
21Puljer til afhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og planlægning på skole- og institutionsområdet
22Høring om "Prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 - Københavns Kommune - Københavns Ejendommes portefølje"
23Tillægsbevilling til igangsætning af udbygning på Strandvejsskolen (Revideret indstilling)
24Opfølgning på revisionsprotokollater
25Medlemsforslag om undersøgelse af udbredelsen af religiøs fundamentalisme på Københavns Kommunes uddannelsesinstitutioner (udsat sag)
26Medlemsforslag om idrætsforholdene på kommunens folkeskoler (udsat sag)
27Orientering fra forvaltningen
28Meddelelser fra borgmesteren
29Eventuelt