UdvalgMødedato
UUU09-11-2005 09:15:00

UUU Åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Skoleovertagelse
3Bydækkende plan for fordeling af et- og tosprogede elever
4Medlemsforslag om udviklingen i elevtallet på Ålholm Skole
5Politik for mad, måltider og bevægelse i fritidsinstitutioner og klubber
6Forslag om etablering af specialteam til at varetage vejledningsindsatsen i forhold til marginaliserede unge
7Udbud af studieretninger i gymnasiet i 2006
8Godkendelse af rektorernes indstillinger om udbud af tema-hf-forløb og valgfag på 2-årigt hf i 2006
9Godkendelse af hf-kursernes indstillinger om udbud af fag og fagpakker på hf-enkeltfag i 2006
10Ansøgning fra Amager Produktionsskole
11Ændring af vedtægter for Produktionsskolen på Høffdingsvej
12Driftsoverenskomster om forberedende voksenundervisning (FVU)
13Taxametermodel på daghøjskoleområdet
14Tillægsbevilling til indretning af Vognmagergade 8 til brug for KVUC og SOSU-skolen (FORTROLIG)
15Regnskabsprognose for 2005 - 3. kvartal og forventet regnskab 2005
16Bevillingsmæssige ændringer i 2005
17Frigivelse af midler fra bufferpuljen
18Tidlig overførsel af midler til 2006
19Opfølgning og udmøntning af budget 2006
20Høring om bevillingsmæssige konsekvenser af overførslen af personale til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i forbindelse med salget af KE Partner A/S
21Høring om grønne budgetmål 2007
22Medlemsforslag om skoleboder på filialskoler
23Medlemsforslag om status på udrulningsplan for KØSS
24Medlemsforslag vedrørende supervision i ABA projektet
25Orientering fra forvaltningen
26Meddelelser fra borgmesteren
27Eventuelt