UdvalgMødedato
UUU07-09-2005 08:15:00

UUU Åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Tilfredshedsundersøgelse blandt børnene i fritidshjemmet og KKFO
3Plan for sprogstimuleringsindsatsen i Københavns Kommune
4Idrætsskoleprojekt
5Redegørelse om erfaringsopsamling af større byggesager
6Anlægsbevilling til projektering og indretning af ny specialskole i Peter Vedels Gade
7Revision af vedligeholdelsesopgaver
8Udmelding af undervisningsressourcer til folkeskolerne
9Beretning fra Borgerrådgiveren
10Borgmesterportræt
11Evaluering af udvalgets arbejds- og mødeform
12Medlemsforslag om at iværksætte en undersøgelse der afdækker fordele og ulemper ved at slå Hellig Kors Skole og Blågårdsskolen sammen til en skole
13Medlemsforslag om ophør af driftsoverenskomst mellem Askovgårdens fritids- og ungdomsklub og Københavns Kommune
14Orientering fra forvaltningen
15Meddelelser fra borgmesteren
16Eventuelt