UdvalgMødedato
UUU05-10-2005 08:15:00

UUU Åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Revision af strukturen af klubtilbud og opgaver m.m. på Indre Nørrebro - Klubtilbud
3Evaluering af skoleforsøget på Ydre Nørrebro
4Resultat af analyse af skolernes aflyste timer - minimering af aflysning af timer
5Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser
6Målsætninger for klubberne
7Distriktsskolernes maksimale kapacitet
8Høring om By i bevægelse
9Høring hiv/aids plan i Københavns Kommune 2006-09
10Center for Undervisningsmidlers overdragelse til staten og forankring i CVU - Center for Videregående Uddannelser
11Deltagerbetaling på hf for valgfag på hhx og htx
12Ansøgning om ekstraordinært driftstilskud i 2005 fra Daghøjskolen Vera
13Udbygningsoversigt 2004-2007: Revision 2005
14Anlægsstatus 2005
15Helhedsplanskitse for Oehlenschlægersgades Skole og anlægsbevilling til projektering
16Anlægsbevilling til Rughavevej - etablering af specialklub
17Anlægsbevilling til Randersgades Skole - helhedsplan og bevilling til projektering
18Anlægsbevilling til indretning af tandundersøgelsesklinikker på Skolen i Ryparken og Strandparkskolen
19Anlægsbevilling til nybyggeri og renovering af pavilloner ved Kirsebærhavens Skole
20Tillægsbevillinger (Anlæg) til Skolen på Islands Brygge og på Musikskolen
21Høring om borgerbetjening - 1 indgang
22Høring om ny bydelsinddeling i København
23Høring af Plan for udviklingsarbejdet Mangfoldighed i Københavns dagtilbud
24Beretning om revisionen af Københavns Kommunes regnskab for 2004
25Orientering fra forvaltningen
26Meddelelser fra borgmesteren
27Eventuelt