UdvalgMødedato
BTU23-11-2005 14:00:00

BTU Åben dagsorden

PunktTitel
1Særberetning om Københavns Kommunes generelle økonomistyring
2"Knudepunktet", Frederikssundsvej/Frederiksborgvej
3 ingen titel
4Minikunstgræsbaner i 6 københavnske byområder
5Hastighedsplan - revideret etapeplan 2007-2012
6Evaluering af Miljøtrafikugen og de Bilfri Dage 2005
7Medlemsforslag om indførelse af en sivegadeordning
8Bannere til udendørs formidling/annoncering af kulturbegivenheder
9Bevaring af værdifulde træer og karaktergivende beplantning i lokalplaner
10Endelig vedtagelse af lokalplan "Parken" med tilhørende kommuneplantillæg
11Øster Allé
12Endelig vedtagelse af lokalplan "Rigsarkivet" med tilhørende kommuneplantillæg
13Endelig vedtagelse af lokalplan "Ørnevej" med tilhørende Kommuneplantillæg
14Lokalplanforslag "Runddel-karreen" med forslag til kommuneplantillæg
15Forslag til lokalplan "Bisiddervej"
16Nyt boligbyggeri på Rosenvængets Allé 32 og Rosenvængets Allé 34-38
17Miljø i byggeri og anlæg
18Analyse af ældreboliginstitutioner drevet efter almenboligloven
19Støtte til opførelse af i alt 88 almene familieboliger i Ørestad City
20Tillæg til byfornyelsesbeslutning for "Hestestaldskarreen" (karre 6) på Indre Vesterbro
21Afvikling af Byfornyelse København s.m.b.a.
22Salgsstrategi m.m. vedrørende råde-over-ejendomme
23Notat af 20. oktober 2005 fra Plan og Arkitektur vedrørende Den Selvejende Institution Spaniensgade Kollegiet
24Notat af 28. oktober 2005 fra Vej og Park vedrørende nedtællingssignaler for fodgængere, kort grøntid på Rådhuspladsen
25Sager til efterretning
26Meddelelser fra borgmesteren
27Eventuelt