UdvalgMødedato
BTU12-10-2005 14:00:00

BTU Åben dagsorden

PunktTitel
1Håndværksområdets fremtid i KTK
2Kontrakt med Københavns Brandvæsen
3Budgetforslag samt takster for 2006 for Skorstensfejervæsenet i København
4Revisionsdirektoratets beretning om revisionen af Københavns Kommunes regnskab for 2004
5Forbedring af tilgængeligheden i Indre By jf. "Rutenet-modellen"
6Pulje til cykelfremkommelighed, vejvedligeholdelse og støjdæmpning
7Oversigt over investeringsbehov på offentlige vej- og parkarealer for 2006-2011, Vej og Parks Investeringsplan 2006
8Anvendelse af frie midler i budget 2005
9Etablering af Nørrebro Cykelrute på strækningen Ågade-Jagtvej samt bro over Ågade
10Sponsorerede bænke
11Handlingsplan for Københavns Byrum
12Høring af alkoholpolitisk handleplan 2006-2009
13Påtagelse af garantiforpligtelse vedrørende byfornyelse og støttet byggeri
14Garanti for realkreditlån til to afdelinger under FSBbolig i forbindelse med opførelse af et parkeringshus ved Blågårdsgade på Indre Nørrebro
15Støtte til ekstraordinær renovering af Kvintuskollegiet samt indretning af 22 nye ungdomsboliger som ny tagetage
16Støtte til ekstraordinær renovering af Tingbjerg Kollegiet
17Endelig vedtagelse af lokalplan "Hf. Trekanten" med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001
18Redegørelse for igangsættelse af bevarende lokalplan for grundejerforeningen Valby Vænges område
19Sager til efterretning
20Meddelelser fra borgmesteren
21Eventuelt