UdvalgMødedato
BTU07-12-2005 14:00:00

BTU Åben dagsorden

PunktTitel
1Beslutning om etablering af fælles gårdanlæg i karreen Bulgariensgade, Ungarnsgade, Serbiensgade og Østrigsgade
2Beslutning om etablering af fælles gårdanlæg i karreen Østerdalsgade, Glommensgade, Sætersdalgade og Englandsvej
3Høring af grønne budgetmål 2007
4Kompetence vedrørende fordeling af midler fra Københavns Kommunes Byøkologiske Fond
5Midtvejsevaluering af aftaler om fleksibel udlejning og forlængelse af forsøg med boliggarantibeviser
6Påtagelse af garantiforpligtelse vedrørende støttet byggeri
7Byfornyelsesprogram for områdefornyelsen "Spydspidsen"
8Byfornyelsesprogrammet for området omkring Sjællandsgade Skole - områdefornyelsesforsøg
9Dispensation fra lokalplan nr. 275 "Hestestalds-karreen" med henblik på lovliggørelse af fitnesscenter, Gasværksvej 16
10Endelig vedtagelse af lokalplan "Ørnevej" med tilhørende Kommuneplantillæg
11Endelig vedtagelse af lokalplan "Rigsarkivet" med tilhørende kommuneplantillæg
12Lokalplanforslag "Artillerivej Syd" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg
13Lokalplanforslag "Frederikshøj og Mozart" med tilhørende kommuneplantillæg
14Vejbro mellem Sluseholmen og Teglholmen
15Navngivning af bro
16Vejnavngivning
17Ophævelse af vejudvidelseslinier/byggelinier på matr. nr. 1210 Valby, Vigerslev Allé 154 og Ole Borchs Vej 1
18Toftegårds Plads Syd - idékonkurrence og midlertidig indretning
19Evaluering af Miljøtrafikugen og de Bilfri Dage 2005
20Overtagelse af private fællesveje som led i parkeringsstrategien
21Økonomi i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Parkeringsstrategi
22Renholdelse af fortove i Indre By
23Udsættelse af lukningen af ubemandede gadetoiletter i København
24Kalvebod Miljøcenter - Udviklingsplan for 2005-2009
25Indstilling om reklameplads på Københavns Affaldskurve
26Redegørelse for ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 224 "Østerbrogades Kaserne"
Bilag: Bilag 1
Bilag: Bilag 2
Bilag: Bilag 3
27Redegørelse om udarbejdelse af lokalplan for et område ved Indertoften, Klingseyvej, Jernbane Allé og Jydeholmen ("Indertoften").
28Sager til efterretning
29Meddelelser fra borgmesteren
30Eventuelt