Priser for reklamer på midlertidige konstruktioner

Når erhvervsvirksomheder anvender offentligt areal til et kommercielt formål, er kommunen berettiget til at opkræve en afgift. Afgiften for en reklame afhænger af dens størrelse, af hvilken vej den hænger på og af hvor længe den skal hænge der.

Kommunens veje er opdelt i fem kategorier (A, B, C, D og E), og til hver kategori hører et afgiftstrin.

Priser for 2017

  • Reklamer på A-veje koster: 13 kroner pr. kvadratmeter pr. dag. 
  • Reklamer på B-veje koster: 9 kroner pr. kvadratmeter pr. dag. 
  • Reklamer på C-veje koster: 6 kroner pr. kvadratmeter pr. dag. 
  • Reklamer på D-veje koster: 3 kroner pr. kvadratmeter pr. dag. 
  • Reklamer på E-veje koster: 3 kroner pr. kvadratmeter pr. dag.

Opdelingen af byens veje i de fem kategorier er foretaget på baggrund af trafikmængde og andre forhold som gør en reklameplads attraktiv.

Vejtyper

Inden du udfylder ansøgningsskemaet, er det vigtigt, at du ved hvilken vejtype, din reklame skal hænge på, da afgiften afhænger af dette.
Det afgørende for vejens type er, hvilken vej reklamen er eksponeret mod. Er den eksponeret mod flere veje, anvendes dyreste kategori.

 

Kategori A-veje

•    Amager Boulevard (fra Langebro til Ved Stadsgraven)
•    Amagertorv
•    Fiolstræde
•    Frederiksberggade
•    Gammel Strand
•    Gammeltorv
•    Gyldenløvesgade
•    H C Andersens Boulevard
•    Kongens Nytorv
•    Kultorvet
•    Købmagergade
•    Lyngbyvej (fra Vibenshus Runddel til begyndelsen af motorvej)
•    Nygade
•    Nyhavn
•    Nytorv
•    Rådhuspladsen
•    Sallingvej (fra Godthåbsvej til Rebildvej)
•    Sjællandsbroen
•    Sydhavnsgade
•    Ved Stranden
•    Vimmelskaftet
•    Østergade
•    Ågade

 

Kategori B-veje

•    Amager Boulevard (fra ved Stadsgraven til Amager Fælledvej)
•    Bremerholm
•    Folehaven
•    Fredensgade
•    Fredensbro
•    Frederiksborggade
•    Gammel Kongevej
•    Gothersgade
•    Hareskovvej
•    Kalvebod brygge
•    Kompagnistræde
•    Kristen Bernikows Gade
•    Læderstræde
•    Nybrogade
•    Nørre Farimagsgade
•    Nørre Voldgade
•    Roskildevej (fra Frederiksberg kommunegrænse til Rødovre kommunegrænse)
•    Store Kongensgade
•    Tagensvej (fra Blegdamsvej til Nørre Allé
•    Tuborgvej (fra Frederiksborgvej til Lersø Park Allé)
•    Tomsgårdsvej
•    Vesterbrogade
•    Vasbygade
•    Østerbrogade
•    Åboulevard

 

Kategori C-veje

•    Bredgade
•    Børsgade
•    Christmas Møllers Plads
•    Ellebjergvej
•    Holmbladsgade
•    Holmens kanal
•    Hulgårdsvej
•    Istedgade
•    Jarmers Plads
•    Jyllingevej
•    Nordre Frihavnsgade
•    Nørrebrogade
•    Nørre Allé
•    Nørre Søgade
•    Oslo Plads
•    P. Knudsens Gade
•    Sallingvej
•    Scandiagade
•    Strandvejen
•    Sydhavns Plads
•    Søtorvet
•    Toftegårds Plads
•    Toftegårds Allé
•    Torvegade
•    Tuborgvej (fra Lersø Parkallé til kommunegrænsen)

 

Kategori D-veje

•    Amagerbrogade (fra Christmas Møllers Plads til Holmbladsgade)
•    Bernstorffsgade
•    Børsbroen
•    Christians Brygge
•    Folke Bernadottes Allé
•    Frederikssundsvej
•    Gammel Køge Landevej
•    Grønningen
•    Havnegade
•    Holmens bro
•    Jagtvej
•    Jernbane Allé
•    Kalkbrænderihavnsgade
•    Kalvebod Brygge
•    Peter Bangs Vej
•    Rebildvej
•    Sølvgade
•    Tagensvej (fra Nørre Allé til Bispebjerg Torv)
•    Tuborgvej (fra Strandvejen til Gentofte kommunegrænse)
•    Ved Stadsgraven
•    Vejlands Allé (fra Ørestads Boulevard til Englandsvej)
•    Vermlandsgade
•    Vigerslev Allé (fra Enghavevej til Toftegårds Plads)

Kategori E-veje

Alle offentlige veje eller vejstrækninger som ikke er nævnt i ovenstående kategorier

Kan jeg ansøge på vegne af en anden?

Du kan godt ansøge på vegne af en anden, men i så fald skal du også uploade en kopi af en (af fuldmagtsgiver) underskrevet fuldmagt, der indeholder oplysning om:

1. hvem der er givet fuldmagt til
2. hvem der giver fuldmagten
3. hvad fuldmagten omfatter

F.eks. kan en andelsboligforening give fuldmagt til et reklamefirma til at ansøge om ophængning af en reklame af en vis størrelse i en bestemt periode på stilladset ud for andelsboligforeningens adresse. I det nævnte eksempel er det reklamefirmaet, der ansøger på vegne af andelsboligforeningen.

Storskærme, belysning, levende billeder mm.

For reklamer, der indeholder belysning eller belysningselementer, elektronisk gengivne eller levende billeder, neonlys mv., skal der indgives en særlig ansøgning, hvor der ud over ovenstående oplysninger også skal fremsendes nærmere oplysninger om og eventuelt kopi af indholdet. Der må ved sådanne sager forventes en sagsbehandlingstid på ikke under 10 dage.

Reklamen må ikke opsættes eller tændes, før kommunen har meddelt tilladelse til dette

Kommunen skal give tilladelse til stilladsreklamer

Hvis stilladset opstilles på offentlig vej, skal bygherren/grundejeren søge tilladelse til stilladsreklamen hos kommunen før den hænges op - ligesom der skal søges om tilladelse til opstilling af stilladset.

Kommunen har ret til at afvise en reklame i og med at reklamen benytter offentligt vejareal, hvis reklamen virker stødende eller har et indhold eller budskab, der kan forstyrre trafikken.

 

 

 

Bygherren/grundejeren skal søge om tilladelse

Bygherren/grundejeren skal søge om tilladelse til både den midlertidige konstruktion fx et stillads og reklamen, først og fremmest fordi en tilladelse til et stillads - og dermed en stilladsreklame - ikke giver mening, medmindre der udføres arbejde på bygherrens ejendom.

Dernæst er det bygherren/grundejeren, som ligger inde med oplysninger om formål og varighed.

Det skal stå på reklamen, hvem der har hængt den op

Det skal tydeligt fremgå i nederste hjørne af reklamedugen, hvem der er ansvarlig for/ ejer af reklamedugen.

Vi skal nemlig hurtig kunne komme i kontakt med firmaet, hvis reklamen er ved at falde ned, så de kan gøre noget ved det.